Ondernemers gaan zuiniger om met energie wanneer zij een goed inzicht hebben in hun energieverbruik, zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en Eneco. Energiebesparing zorgt echter niet alleen voor lagere kosten. Wanneer energiebeheer opgenomen en verankerd wordt in de bedrijfsstrategie, kan energiebesparing ook leiden tot verhoging van de opbrengsten. Ondernemers gaan zuiniger om met energie wanneer zij een goed inzicht hebben in hun energieverbruik, zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en Eneco. Energiebesparing zorgt echter niet alleen voor lagere kosten. Wanneer energiebeheer opgenomen en verankerd wordt in de bedrijfsstrategie, kan energiebesparing ook leiden tot verhoging van de opbrengsten. Trend of noodzaak Uit het onderzoek blijkt dat de recreatie- en vrijetijdssector, de agrarische sector en overheden duurzame bedrijfsvoering het meest belangrijk vinden. Ook door consumenten wordt er steeds vaker bewust gekozen voor een duurzame locatie om te dineren, te recreeren of te verblijven, aldus Stef Driessen, Sector Banker Leisure van ABN AMRO. "Duurzame bedrijfsmodellen vergroten de lange termijn winstgevendheid en de sociale legitimering van bedrijven." In de top tien 'high sustainability companies’ van de AEX was te zien dat de koerswaarde gemiddeld met 46,2 procent gestegen was. De tien ‘low sustainability companies’ vertoonden een gemiddelde toename van de koerswaarde van 10,2 procent. Geld verdienen Carola Wijdoogen, programmadirecteur Duurzamer Ondernemen bij NS en MVO Manager van het jaar 2014: “Als je met duurzaamheid geld kunt verdienen, in plaats van alleen kosten te besparen, komt een verandering naar een duurzame samenleving binnen handbereik”. De energie die duurzaam opgewekt wordt is voor eigen gebruik. Als er echter sprake is van overproductie, is de energie ook voor derden bestemd. Op deze manier kunnen ondernemers dus geld besparen maar ook geld verdienen aan duurzaam opgewekte energie. Energiebronnen die hiervoor gebruikt worden zijn wind en zonlicht. Een investering die zichzelf terugverdient is bijvoorbeeld een zonnestroomsysteem. Op dit moment is Eneco in gesprek met diverse bedrijven, onder andere in de vrijetijdsindustrie, over de bouw van grotere zonnestroomsystemen. Duurzaamheid in de recreatiesector Het internationale keurmerk voor bedrijven in de recreatie- en vrijetijdssector is Green Key. In de afgelopen vijf jaar is het aantal Green Key gecertificeerde bedrijven in Nederland verdrievoudigd. Een goed voorbeeld van integratie van duurzaamheid in de recreatiesector vinden we bij Center Parcs. In de twintig vakantieparken wordt onder andere gebruik gemaakt van een slimme thermostaat waardoor de verwarming lager gezet wordt op het moment dat er niemand in een cottage aanwezig is. Een ander voorbeeld vinden we op Goeree-Overflakkee waar Eneco stroom koopt die wordt opgewekt met zonnepanelen op het zonnepark aan de rand van De Klepperstee. Een deel van deze duurzame stroom wordt geleverd aan recreatiepark De Klepperstee en Camping De Magneet die hiermee volledig in hun stroombehoefte worden voorzien. De rest van de stroomopbrengst wordt geleverd aan het net. Op weer een andere manier wordt van duurzame energie gebruik gemaakt door Van der Valk Hotel Cuijk. Dit hotel zorgt er al jarenlang voor dat etensresten en keukenafval wordt omgezet naar energierijk biogas met behulp van een biovergister. Plan van aanpak De basis voor het integreren van duurzaamheid in je onderneming ligt bij een helder inzicht in het huidige energieverbruik. Met een compleet overzicht in de huidige situatie is het mogelijk te kijken naar de mogelijkheden voor het aanbrengen van verbeteringen en het doen van aanpassingen. De normen die van toepassing zijn kunnen gezien worden als 'best practices' die voortdurend in ontwikkeling zijn. Dit heeft als doel economische, sociale en milieuwaarde te creëren voor stakeholders en de samenleving. Uiteindelijk wordt er meerwaarde van het bedrijf gecreëerd in de vorm van innovatie, imagoverbetering, loyaliteit, nieuwe klanten en hogere opbrengsten. Met deze hogere opbrengsten kan vervolgens weer geïnvesteerd worden in duurzaamheid waarmee de cirkel rond is. Meer informatie: www.klepperstee.com www.centerparcs.nl https://insights.abnamro.nl/category/sectoren/leisure/ www.eneco.nl/grootzakelijk