De schuldvan horecabedrijven aan banken en de overheid is vorig jaar met 50% toegenomen. Toch blijft het aantal faillissementen tot dusverre uitzonderlijk laag. Een herstel van de sector wordt pas in 2022 verwacht. Dat blijkt uit de april-outlook van ING voor de horecasector.

Door de dubbele lockdown moeten horecabedrijven drastisch in de kosten snijden en hun financiële reserves aanspreken, voor zo ver die er nog zijn. Naast het inzetten van eigen vermogen zijn bedrijven ook meer gaan lenen. De schuldenlast aan banken en de overheid is in de horeca in een jaar tijd dan ook met 50% toegenomen. Daarbovenop komt nog de schuld aan leveranciers. De bancaire schuldenlast is met 1,5 miljard euro toegenomen, van 4,4 miljard naar 5,9 miljard. Daarbovenop komen de uitgestelde belastingen (0,8 miljard euro). Vooral dankzij de financiële steunmaatregelen van de overheid weten veel horecabedrijven het hoofd boven water te houden. Vorig jaar ontving de sector 2,8 miljard euro aan loonkostenvergoeding (NOW-regeling) en vergoeding voor vaste lasten. Dit is 16% van de totale subsidiepot voor loonkosten en vaste lasten.

Naweeën corona nog lange tijd voelbaar

Hoewel 2021 herstel brengt, zijn omzetniveaus van voor de corona-crisis voor de meeste bedrijven nog niet in zicht. Beperkingen rondom evenementen en reizen blijven naar verwachting zeker van kracht tot aan de tweede helft van 2021. De uitbraak van het virus heeft bovendien een aantal veranderingen in gang gezet die het perspectief voor de horeca voor langere tijd negatief beïnvloeden:

  •     Consumenten zijn terughoudender met uitgaven in de horeca door oplopende werkloosheid en financiële onzekerheid. Dit geldt voor Nederlanders maar ook voor buitenlandse toeristen, want in veel andere landen is de economische klap nog groter.
  •     Lucratieve doelgroepen, zoals intercontinentale (zaken-)reizigers, keren pas in grotere getalen terug als het virus wereldwijd onder controle is. Dat is voral voor de hotelsector van belang. Maar ook als dat zover is, vormt videoconferencing een steeds beter alternatief.
  •     Thuiswerken is gangbaarder geworden en veel organisaties sturen er op aan dat personeel structureel meer thuiswerkt. Dit heeft grote gevolgen voor cateraars en daarnaast betekent het ook minder vervoersbewegingen en dus minder kopjes koffie en broodjes voor onderweg.

Aandacht voor personeel

Veel horecabedrijven zijn tijdens de coronacrisis relatief snel overgeschakeld op bezorgen en afhalen. Bovendien kunnen ze door de toegenomen flexibilisering van het personeel in de afgelopen jaren hun personeel snel op- en afschalen wanneer dat nodig is. Zo gingen er tijdens de eerste lockdown 89.000 banen verloren en eind december 2020, te midden van de tweede lockdown, nog eens 77.000. In het derde kwartaal, toen er versoepelingen waren, steeg het aantal banen, met 59.000, echter ook weer snel. In een jaar tijd is uiteindelijk bijna een kwart van de banen in de horeca verdwenen, wat neerkomt op 106.000 banen. Het aantal horecabanen zal echter weer opveren zodra de eerste versoepelingen een feit zijn. In eerste instantie gaat het dan met name om banen op oproepbasis.

Bron en meer informatie: www.ing.nl