Zwembaden en ijsbanen die niet door een gemeente worden beheerd vissen achter het net bij subidiefonds SPUK IJZ voor coronaschade. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) pleit in een brandbrief voor een eerlijker verdeling waarbij ook ondernemende zwembaden steun ontvangen.

De Vereniging Sport en Gemeente (VSG) heeft samen met de overheid een speciale subsidie voor het gemeentelijk vastgoed in het leven geroepen (SPUK IJZ). Deze subsidie bestaat uit 100 miljoen voor de schade in 2020 en 80 Miljoen voor de schade in 2021.

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) betreurt het te moeten vernemen dat dit alleen beschikbaar is voor gemeentelijke zwembaden en dat commerciële particuliere zwemscholen en zwembaden hiervoor niet in aanmerking komen. De NSWZ is van mening dat dit geen juiste verdeling en implementatie van de Wet Markt en Overheid is. Zij vindt dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun en om die reden gaat er vandaag een brandbrief naar de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Europese commissie.

NSWZ bepleit: "Commerciële particuliere zwemscholen en zwembaden krijgen geen overheidssubsidie voor de financiële gevolgen van de wettelijk verplichte sluiting door de Corona crisis en gemeentelijke zwembaden krijgen hiervoor wel subsidie uit de algemene middelen. Nu de SPUK IJZ-regeling alleen voor gemeentelijke zwembaden is die een subsidie ontvangen is er sprake van ongeoorloofde staatssteun en oneerlijke concurrentie tussen gemeentelijke en commerciële zwemscholen en zwembaden."

Als ook niet-gemeentelijke sportorganisaties in aanmerking komen voor het steunpakket, dan zal ook het totale budget stevig naar boven toe moeten worden bijgesteld. Shiva de Winter van de NSWZ heeft een berekening losgelaten op basis van alle Nederlandse zwembaden: "De totale schade is ongeveer 1 miljard als de regeling gaat gelden voor alle 1900 zwembaden. Een bedrag van 180 miljoen is dan ook totaal niet de realistisch."

Oproep tot samenwerking in de zwembadbranche

De Winter ziet ook zwembaden op vakantieparken en dagattracties in deze regeling buiten de boot vallen: "Wij hebben deze brandbrief verstuurd namens alle partijen die nu buiten de regeling vallen. Onze achterban bestaat voornamelijk uit zwemscholen. Het zou goed zijn als ook de recreatiesector zich achter ons pleidooi schaart. Dat kan via een gratis inschrijving via onze website www.nswz.nl/steun-ons-nu"

Meer informatie: www.nswz.nl

Maatschappelijke functie van zwembaden

We vroegen Zwembadexpert Susanne Post (hoofdredacteur ZwembadBranche) om een duiding van de situatie: "De overheid vindt dat zwembaden een maatschappelijke functie hebben en met deze regeling willen zij  voorkomen dat zwembaden door de coronacrisis gaan omvallen. Zwembaden die in aanmerking komen voor de regeling moeten een doorlopende exploitatiebijdrage van de gemeente ontvangen, inmiddels is er een lijst van zwembaden die hiervoor in aanmerking komen. Het gaat daarbij om het aanvullen van tekorten, zwembaden mogen hiermee dus geen winst maken. Het geld dat nu beschikbaar is voor 2020 en het eerste half jaar voor 2021 moet toereikend zijn om de tekorten van deze zwembaden op te vangen, mocht de lijst veel langer worden zal dit niet meer het geval zijn. Voor deze zwembaden is de regeling van groot belang om goed uit de coronacrisis te komen en ook na deze crisis hun zwemfans te ontvangen om te leren zwemmen en te werken aan hun vitaliteit.

Zwemscholen vallen hier buiten wat zij betreuren, te meer ook omdat de regelingen zoals NOW en TVL voor hen niet altijd toereikend zijn. Daarnaast moesten een aantal zwemscholen hun huur doorbetalen terwijl er geen zwemles mocht worden gegeven, zij vinden het dan niet eerlijk dat de zwembaden nu wel hun tekorten mogen aanvullen. Verder zijn er zwemscholen met een eigen zwembad die vinden dat zij onterecht niet op de lijst staan omdat zij vinden dat zij ook voor de gemeente een belangrijke maatschappelijke functie vervullen."

Zie ook: Interview in vakblad Zwembadbranche met André de Jeu waarin hij de de regeling nader toelicht