De verzamelde West-Vlaamse logiessectoren trekken aan de alarmbel. Dit blijkt uit het crisisoverleg, georganiseerd door Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer, met de betrokken sectoren.

De verzamelde West-Vlaamse logiessectoren trekken aan de alarmbel. Dit blijkt uit het crisisoverleg, georganiseerd door Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer, met de betrokken sectoren.

Hoewel de cijfers van de voorbije zomer relatief gunstig zijn, onder meer dankzij de campagne ‘Vlaanderen Vakantieland’, kijken de logiessectoren met grote bezorgdheid naar de herfst en de winter. Het toenemend aantal besmettingen met COVID-19 en de diverse maatregelen in de ons omringende landen zijn hier zeker niet vreemd. Sabien Lahaye-Battheu: “In deze moeilijke tijden wil Westtoer klaarstaan om de toeristische sector te steunen. Met het oog op de veiligheidsraad is een sterke ondersteuning van de toeristische sector noodzakelijk. Wat kan in sectoren zoals cultuur en sport moet ook mogelijk zijn voor het toerisme. Zo niet dreigen we minstens een kwart van de circa 40.000 jobs in het toerisme in West-Vlaanderen te verliezen."

Veel West-Vlaamse hotels proberen hun overlevingskansen in te schatten. Het omzetverlies tijdens de lockdown valt niet meer goed te maken. Het spaarpotje om een minder goede herfst of winter te overbruggen is al lang op.

Nieuwe maatregelen voor de hotelsector hoogstnoodzakelijk

Het begin van de zomer was relatief gunstig. Onder de noemer ‘Vlaanderen Vakantieland’ gebeurden vele inspanningen om vakantie in eigen land te promoten. Maar augustus was veel minder goed, vooral voor Brugse hotels die een bezetting van circa 30 noteerden. In een normale augustusmaand kan deze bezetting oplopen tot 95%.

De prognoses voor het najaar zijn negatief. Brugge noteert momenteel een bezetting van 15 à 20% voor september, 8% voor oktober en dat aan sterk verminderde kamerprijzen. In de Westhoek kijkt men met een bang hart naar de 102e verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog, voor het eerst sinds 1945 zonder Britse toeristen. Op de achtergrond zorgt ook de Brexit voor een negatieve impact.

Horeca West-Vlaanderen vreest dat een aantal ondernemingen zullen sneuvelen. Ook de kwaliteit van de hotels zal achteruit gaan want er kan niet meer geïnvesteerd worden in innovatie en beleving. Het zijn dan ook de meest kwalitatieve hotels die op regelmatige basis opnieuw investeren, die het eerst dreigen te verdwijnen.

De West-Vlaamse hotelsector vraagt dan ook duidelijke maatregelen zoals :

  • Kwijtschelding van verschuldigde betalingen aan de RSZ
  • Eindejaarspremie en vakantiegeld niet ten laste van de ondernemer
  • Het stelsel van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van COVID-19 verlengen tot een stuk in 2021.

Toeristisch kamperen onder druk

De sectorfederatie Recread blikt terug op een behoorlijke zomer maar het was zeker geen topzomer. Er is een zekere terughoudendheid om aan de Kust te kamperen. De vraag naar vaste kampeerplaatsen, seizoenplaatsen en kampeerautoplaatsen is sterk toegenomen.

Maar de bedrijven die investeerden in het toeristisch kamperen hebben het moeilijk. Wat geldt voor de hotelsector, geldt ook voor het kamperen: de meest dynamische ondernemers die fors investeerden in de diversificatie van hun verblijfsaanbod en het toeristisch kamperen zijn het kind van de rekening. Recread vraagt dan ook aan Logeren in Vlaanderen en aan Toerisme Vlaanderen een forse inspanning om het kamperen te promoten.

Grote vakantiewoningen willen terug open

Sinds de globale heropening van alle toeristische logiesvormen sinds 8 juni bleven de grote vakantiewoningen met meer dan 10 personen in de kou staan. Een club of vereniging tot 50 personen kon wel in zo’n vakantiewoning terecht en een gewone vrienden- of familiegroep niet.

Deze maatregel zorgde voor veel onduidelijkheid en verwarring. Daarenboven kwam dan nog eens de beperking van de bubbel tot 5 personen wat impliceert dat grote vakantiewoningen niet meer op een rendabele manier kunnen openen. Veel boekingen werden geannuleerd of er moest gekozen worden om met verlies te werken door groepen te aanvaarden tot 10 personen.

Nochtans kunnen deze grotere vakantiewoningen een zeer veilig verblijf aanbieden, ook aan groepen van meer dan 10 personen: het zijn afgesloten gebouwen in een groene en landelijke omgeving waar social distancing perfect kan georganiseerd worden, naast handhygiëne en verluchting.

De meeste activiteiten gebeuren overigens buiten, op de terrassen, in de tuinen of in de ruime omgeving dankzij het ruime fiets- en wandelaanbod in de West-Vlaamse toeristische regio’s. Deze vakantiewoningen beschikken over voldoende sanitaire ruimtes, vaak geïntegreerd per slaapkamer, zodat er zich hier geen probleem qua besmettingen kan voordoen.

In de gemeenschappelijke ruimtes kan er zoals in de restaurants makkelijk met tafels van maximum 10 personen worden gewerkt. De groepen zijn vooral familie- en vriendengroepen die elkaar goed kennen en die een groot respect hebben voor elkaars veiligheid. De organisatie ‘Logeren in Vlaanderen’ werkte hiervoor een sectorprotocol uit met de nodige veiligheidsmaatregelen. Wat wel in Nederland en in Duitsland kan, moet in Vlaanderen ook kunnen.

Westtoer dringt er samen met ‘Logeren in Vlaanderen’ op aan om de volledige capaciteit in de grotere vakantiewoningen toe te laten. Hierdoor kunnen de vakantiewoningen opnieuw grotere groepen ontvangen. Dit moet wel gebeuren onder strikte voorwaarden, zoals opgenomen in het protocol voor vakantiewoningen.

Het is van groot belang dat deze ondernemingen een duidelijk perspectief krijgen, zo niet halen ze het einde van de winter niet.

Sluiting dreigt voor diverse West-Vlaamse jeugdverblijfcentra

In augustus beslisten Vlaams Minister van Onderwijs, Ben Weyts, en de grote onderwijskoepels om alle extra-murosactiviteiten in het secundair onderwijs op te schorten. Dit heeft een enorm negatieve impact op de sector van het jeugdlogies in West-Vlaanderen.

Het is nochtans van groot belang dat opgroeiende kinderen en jongeren ook buiten de schoolmuren ervaringsgericht kunnen leren. Samen op reis gaan, activeert een open blik op de wereld en scherpt de sociale vaardigheden en attitudes aan. Meerdaagse uitstappen zorgen bovendien voor het behalen van vakoverschrijdende eindtermen. Dit blijkt onder meer uit een onderzoek van Westtoer (2018) over het WOI-herdenkingstoerisme. Belgische scholen kiezen voor een bezoek aan de Westhoek om het belang van de WOI geschiedenis aan te kaarten (96%) en om kinderen/jongeren respect bij te brengen voor de gesneuvelden uit WOI (79%) en hen bewust te maken van het belang van vrede (79%).

De jeugdverblijfcentra en hostels zijn overigens erg goed voorbereid en georganiseerd om de scholen veilig te ontvangen. De voorbije zomer heeft bewezen dat de jeugdkampen (6-22 jaar) op een veilige manier perfect mogelijk zijn, zonder opstoot van COVID-19 gevallen. Aan scholen wordt veel ruimte/buitenlucht aangeboden om in de eigen klas/schoolbubbel te blijven zonder in contact te komen met andere groepen.  Voor de periode dat bepaalde klassen op meerdaagse schooluitstap zijn, is er in de school zelf meer ruimte beschikbaar voor de resterende leerlingen. Zo wordt het makkelijker om de social distancing te realiseren.

De sector van de jeugdlogies in West-Vlaanderen staat door de Corona crisis onder zware druk. Zonder perspectief op extra ondersteuning en impulsen, zullen verschillende West-Vlaamse jeugdverblijfcentra in 2021 gedwongen worden hun deuren te sluiten. Dat zou een enorme klap zijn voor (het toerisme in) West-Vlaanderen en het sterke palmares dat de laatste 20 jaar werd opgebouwd. Het zou tevens een verarming betekenen van het kwaliteitsvol aanbod met jeugdlogies. Scholen, leerkrachten en scholieren doen beroep op deze sector voor een essentieel onderdeel van hun leer- en groeipad: ervaringsgericht leren buiten de schoolmuren.

Westtoer ondersteunt dan ook de vraag van deze sector om meerdaagse schooluitstappen opnieuw toe staan vanaf 1 januari 2021. Westtoer pleit tevens voor het verderzetten van het stelsel van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus.

Promotiecampagne Vlaanderen Vakantieland
In alle sectoren is er een grote vraag naar promotie: voor ‘Vlaanderen Vakantieland’ is dit najaar nog een overkoepelende campagne voorzien met een budget van circa € 430.000. De campagne gebeurt opnieuw samen met de andere provincies, de kunststeden, Toerisme Vlaanderen en Logeren in Vlaanderen. Centrale idee blijft om Vlamingen op te roepen hun eigen toeristische sector te ondersteunen en een verblijf te boeken bij één van de talloze Vlaamse en West-Vlaamse logiesondernemers.